Pravo konkurencije

Pravo konkurencije

Naša kancelarija zastupa i savetuje domaće i strane klijente u svim pitanjima koja se tiču propisa o zaštiti konkurencije i kontroli koncentracija u Srbiji, kao i rešavanju antimonopolskih pitanja. Imajući u vidu da se Srbija približavaju članstvu u EU, lokalni propisi i prakse se usklađuju kako bi se prilagodili pravilima EU u ovoj oblasti, što je rezultiralo činjenicom da lokalne i multinacionalne kompanije sve više prepoznaju potrebu i zahtevaju pravnu pomoć u ovoj kompleksnoj oblasti prava.

Pružamo pravnu podršku na svim nivoima zaštite konkurencije: karteli, ugovori o distribuciji i drugi ugovori koji sadrže horizontalna i vertikalna ograničenja, stvaranje i zloupotrebu dominatnog položaja, kontrolu koncentracija i poštovanje relevantnih propisa.

Oblasti rada:

  • Sastavljanje dokumentacije i pravne usluge u postupku izuzeća restriktivnih sporazuma od zabrane;
  • Sastavljanje dokumentacije i pravne usluge u postupku odobrenja koncentracije;
  • Podnošenje inicijative za utvrđivanje povrede konkurencije od strane Komisije za zaštitu konkurencije;
  • Zastupanje u postupcima u vezi sa povredama konkurencije pred Komisijom za zaštitu konkurencije;
  • Analiza ugovora i drugih dokumenata s aspekta zaštite konkurencije;
  • Zastupanje klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima.