Pravo gradnje / Nepokretnosti

Pravo gradnje / Nepokretnosti

U izuzetno dinamičnim uslovima tržišta nepokretnosti u Srbiji, posebno u Gradu Beogradu, koje je u poslednjim godinama doživelo veliku ekspanziju, koja nažalost nije praćena usaglašavanjem pozitivne pravne regulative, od suštinske važnosti je imati tim koji će posedovati stručna znanja neophodna za realizaciju zahtevnih projekata i transakcija, kao i za rešavanje svih vrsta sporova vezanih za nepokretnosti.

Usled česte promene pozitivnog zakonodavstva, koja rezultira mnogobrojim pravnim prazniznama, od izuzetnog značaja u ovoj oblasti prava je poznavanje načina postupanja organa, i u tom smislu uspostavljene prakse, a koja je našem timu advokata jedan od najjačih aduta.

Naši advokati pružaju najviši nivo usluga, počev od analize lokacije i zaključenja svih vrsta transakcija, sastavljanja ugovora, preko učestvovanja u pribavljanju dozvola do praćenja postupka gradnje kroz sve njegove faze.

Takođe, tim čine i konsultanti iz oblasti gradnje, koji mogu da pruže stručne preporuke i rešenja u cilju najoptimalnije i najefikasnije realizacije projekata.

Oblasti rada:

 • Savetovanje i pravna podrška u postupku za dobijanje građevinske dozvole, upotrebne dozvole, kontroli tehničke dokumentacije sa pravnog aspekta, i izvršavanje svih obaveza u skladu sa relevantnim propisima koji uređuju izgradnju objekata;
 • Sastavljanje posebnih uslova FIDIC ugovora; zahteva za izdavanje naloga za izmenu (varijacija) i drugih zahteva (claim-ova) u skladu sa klauzulama FIDIC ugovora; administriranje i upravljanje ugovorima koji se sastavljeni po principu back to back;
 • Rešavanje imovinskopravnih pitanja na lokaciji i priprema lokacije za gradnju (uslovi);
 • Parnice i sve vrste upravnih postupaka i upravnih sporova vezanih za nepokretnosti;
 • Kupoprodaja nepokretnosti, uključujući kupoprodaju kroz postupke stečaja i izvršenja i kupoprodaju u izgradnji (savetovanje u pogledu plaćanja sopstvenim ili kreditnim sredstvima, zaključenju ugovora o kreditu i predugovora);
 • Ugovori o poklonu i Ugovori o razmeni nepokretnosti;
 • Poreski aspekt kupoprodaje nepokretnosti;
 • Ozakonjenje nelagalno izgrađenih objekata;
 • Ugovori o zakupu nepokretnosti (ugovori sa velikim tržnim centrima);
 • Pomoć pri konverziji (pretvaranju) prava korišćenja u pravo svojine i savetovanje u pogledu obaveze plaćanja naknade u skladu sa posebnim zakonom;
 • Zastupanje u postupcima za upis prava svojine, uspostavljanje, upis, realizaciju i brisanje hipoteke i sastavljanje založnih izjava i Ugovora o hipoteci;
 • Restitucija nepokretnosti;
 • Izrada pravnih Due Diligence izveštaja u odnosu na targetiranu nepokretnost/projekat.