Javne nabavke

Javne nabavke

U cilju obezbeđenja optimalnog funkcionisanja i obavljanje poslova iz nadležnosti državnih organa, organizacija, ustanova i drugih pravnih lica i privredni subjekata, ova lica troše značajne sume novca za različite vrste nabavki.

Imajući u vidu da je u postupcima javnih nabavki od izuzetne važnosti da zakonske procedure budu ispoštovane do najsitnijih detalja, kao i da potrebna dokumentacija bude pripremljena i u potpunosti usklađena sa zahtevima posla, od izuzetne je važnosti pored sebe imati tim koji ove poslove može da završi efikasno i u skladu sa zakonskom procedurom.

U Srbiji je od 2011. godine u ovu sferu uključen i privatni sektor kroz donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kojim su otvorene mogućnosti za stalno unapređivanje i pronalaženje efikasnijih načina za obezbeđenje javne infrastrukture i pružanje usluga uz pomoć angažovanja privatnih resursa.

Naš tim sarađuje sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama postupaka javnih nabavki.

Klijentima koji u postupku javnih nabavki učestvuju kao ponuđači pružamo sledeće usluge:

  • Analiza konkursne dokumentacije, stručna pomoć u pripremi konkursne dokumentacije i ponude u postupcima javnih nabavki, kao i provera sastavljanje ponude
  • Zastupanje u postupku otvaranja ponuda
  • Uvid u ponude drugih ponuđača
  • Izrada zahteva za zaštitu prava

Klijentima koji u postupku javnih nabavki učestvuju kao naručioci (državni organi, organizacije, ustanove, druga pravna lica i privredni subjekti ) pružamo sljedeće usluge:

  • Sastavljanje internih akata kako bi poslovanje naručioca bilo u skladu sa zakonskim propisima
  • Sastavljanje konkursne dokumentacije
  • Zastupanje u postupku zaštite prava