Igre na sreću

Igre na sreću

Industrija igara na sreću progresivno raste u Srbiji poslednjih godina, posebno u oblastima on line klađenja i kockanja, što je posledično dovelo do višestruke zainteresovanosti stranih i domaćih pravnih lica za započinjanje biznisa organizacije igara na sreću na teritoriji Srbije. Međutim, industrija igara na sreću podleže složenom zakonodavstvu koje se neprekidno razvija (tokom 2020. godine je stupio je na snagu novi Zakon o igrama na sreću), pa su investitorima koji žele da uđu na srpsko tržište neophodni kompleksni i efikasni pravni saveti advokata koji su stručni za postupanje u ovoj oblasti.

Naša kancelarija ima bogato iskustvo u pružanju usluga na projektima za domaće i inostrane organizatore klađenja i kockanja u igračnicama (kako sportsko klađenje, tako i putem slot aparata i ruleta) i elektronskim putem na internetu. Spremni smo da naše kontakte i znanje o ulaganjima i nedostacima u industriji igara na sreću primenimo u potpunosti radi identifikovanja relevantnih opcija i strategija za uspeh i postizanje rezultata.

Oblasti rada:

  • Pravno savetovanje i podrška u pogledu uslova koje je neophono ispuniti za otvaranje pravnog lica koje će priređivati kockanje i/ili klađenje;
  • Osnivanje privrednog subjekta u odgovarajućoj formi i podrška pred izabranom bankom za uplatu propisanog iznosa osnovnog kapitala i depozita za organizaciju određenog tipa igara na sreću;
  • Izrada pravnog due diligence sa aspekta usaglašenosti kompanije – organizatora igara na sreću sa zakonskom regulativom;
  • Zastupanje pred Upravom za igre na sreću i Vladom Republike Srbije radi pribavljanja svih vrsta odobrenja i dozvola za priređivanje određenog oblika igara na sreću u Srbiji;
  • Zastupanje pred ovlašćenim institutom – laboratorijom za testiranje i izdavanje uverenja da oprema (hardware i software) ispunjava uslove za priređivanje određenog oblika igara na sreću;
  • Pribavljanje uverenja nadležnih organa da osnivač organizatora nije osuđivan za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine;
  • Izrada ugovora o nabavci potrebne IT opreme za organizaciju elektronskog klađenja;
  • Zaštita intelektalne svojine (žig, autorska prava za online aplikacije za klađenje, know how i ostalo);
  • Poresko savetovanje iz oblasti igara na sreću.