Energetika

Energetika

Energetski sektor Republike Srbije i dalje je u velikoj meri zasnovan na tradicionalnim izvorima energije, međutim kao neminovnost razvoja i budućeg prosperiteta se nameće razvijanje obnovljivih izvora energije kao relativne novine na našem tržištu, kom sektoru tek predstoji značajan razvoj. Ovaj aspekt je važan i u procesu priključivanja naše zemlje EU, u kom smislu još uvek nije okončan proces integracije, uz istovremeno postojanjepotrebe za usklađivanjem propisa sa regulativom EU.

Praksu naših advokata čine istovremeno praćenje regulative i njenih promena, savetovanje u toku pregovaranja i zaključenja sporazuma koji se odnose na energetska ulaganja, kupoprodaju elektroenergetskih kompanija, ulaganja u razvoj  i istraživanje energetskih izvora, kao i finansiranja različitih energetskih investicija.

Budući da se radi o grani privrede koja podrazumeva ogromna ulaganja, od ispitivanja do eksplatacije, Srbija kao ekonomija u razvoju nije u stanju da isprati sopstveni potencijal resursa, usled čega postoji ogromna prostor za inostrana ulaganja, u kom smislu je neophodno imati dobre poznavaoce domaće regulative i tržišnog potencijala.

Kao izuzetno važan aspekt poslovanja u ovoj oblasti, sve više se nameće i oblast zaštite životne sredine, koja će u budućem periodu u velikoj meri definisati mogućnosti i način poslovanja u energetskom sektoru.

Oblasti rada:

  • Savetovanje u postupku pribavljanja licenci, dozvola i ispunjavanju uslova za obavljanje energetske delatnosti;
  • Izrada pravnog izveštaja „Due Diligence“ u pogledu poslovanja energetskog subjekta;
  • Pravno savetovanje na projektima obnovljive energije (vetroparkovi) i kompletna analiza tržišta, lokacije, mogućnost pribavljanja dozvola, postavljanje objekata i vetrogeneratora, saradnja sa lokalnim samoupravama;
  • Pravna podrška u postupcima uspostavljanja javno-privatnog partnerstva i ugovora o koncesiji;
  • Zastupanje klijenata pred Agencijom za energetiku Republike Srbije i nadležnim Ministarstvom;
  • Sastavljanje svih vrsta ugovora i izrada pravnih mišljenja i pravno savetovanje i usmeravanje klijenata kroz mrežu zakonodavnih pravila i drugih propisa specifičnih za ovu industriju.