IT pravo

IT pravo

Naša advokatska kancelarija vrši zastupanje i zaštitu prava klijenata u oblasti IT prava, kao relativno savremenijoj pravnoj sferi koja se dinamično i rapidno razvija, uz istovremen nedostatak  odgovarajuće pravne regulative i pravnih okvira. Pristup koji negujemo je mulitdiciplinaran, budući da rešavanje spornih pitanja i davanje preciznih saveta iziskuje značajno znanje i iskustvo u drugim povezanim oblastima prava, kao što su korporativno, obigaciono, radno pravo i pravo intelektualne svojine. Stoga, ono što nas izdavaja na tržištu je činjenica da, pored specijalizacije za IT pravo, imamo stalnu tehničku podršku stručog tima IT konsultanata sa kojima smo ostvarili blisku saradnju u cilju potpunog i pravilnog razumevanja kompletne tehničke strane produkta koji je predmet naših pravnih usluga, što našim klijentima omogućava kompletnu zaštitu i sigurnost u poslovanju u IT sektoru.

Našim klijentima nudimo profesionalne usluge u oblasti IT prava i višestruku pravnu podršku na različitim nivoima poslovanja, počev od osnivanja start-up kompanija (saveti u vezi sa korporativnim pitanjima, regulisanje odnosa osnivača, zaštita podataka i komercijalni ugovori), poveriljovosti i zaštite podataka, outsourcing programera u Srbiji i inostranstvu, savetovanje u vezi sa pitanjima e–trgovine,  (uslovi korišćenja, politike privatnosti, hosting, SEO optimizacija, elektronski novac, zaštita i prodaja domena), kao i usluge poreskog savetovanja iz oblasti IT prava.

Našu usku specijalnost predstavljaju ugovori iz IT industrije, pa našim klijentima pre svega nudimo sastavljanje, analiziranje i podršku u pregovorima i zaklučenju sledećih vrsta IT ugovora i akata:

  • Ugovor o licenciranju softvera;
  • Ugovor o licenci za nosioca prava na aplikaciji;
  • Ugovor o razvoju softvera – aplikacija;
  • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji kao i joint-venture ugovori iz oblasti IT-a;
  • SaaS / PaaS / IaaS ugovori;
  • Ugovor o pružanju usluga održavanja softvera;
  • Ugovori o outsourcing– u programera;
  • Ugovori o angažovanju stručnih lica – softverskih inženjera (podizvođača);
  • Ugovori o poverljivosti informacija (NDA);
  • Politike privatnosti i uslovi korišćenja za aplikacije i web sajtove.