Nemanja Tufegdžić

Advokat/Partner

Nemanja je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji ATTorneys sa višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga pravnog savetovanja i zastupanja domaćih i inostranih klijenata stečenog kroz angažman u vodećim advokatskim kancelarijama u Srbiji i saradnjom sa jednom od četiri prestižne svetske kompanije, pripadnice takozvane velike četvorke – “Big Four”, koja se bavi uslugama revizije, poreskog i finansijskog savetovanja.

Nemanjina ekspertiza se prvenstveno vezuje za oblast korporativnog prava i M&A, zaštite konkurencije, radnog prava, IT prava, energetike i zastupanja u sporovima. U dosadašnjoj karijeri, Nemanja je pružao usluge privrednim subjektima koji dolaze iz različitih industrija, uključujući oblast igara na sreću, energetike, građevine, farmacije, špedicije, obrazovanja i trgovine  (veleprodaje).

Nemanja je bio lider advokatskog tima na različitim projektima akvizicije i prenosa kapitala (transakcije), privatizacije preduzeća i subjekata koji posluju sa državnim kapitalom, restrukturiranja i usaglašavanja poslovanja velikih korporacija sa nacionalnim zakonodavstvima, kroz usluge pripremanja pravnog due diligence, vođenja pregovora, sastavljanja transakcionih dokumenata, rešavanja sporova.

U advokatskoj kancelariji ATTorneys, Nemanja predvodi tim za korporativno pravo i M&A, pravo konkurencije, IT sektor, usluge iz oblasti igara na sreću i rešavanje sporova.

Govori tečno engleski jezik i bazično se služi španskim jezikom.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Master studije Univerziteta u Beogradu – korporativno upravljanje
 • Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Republika Srbija
 • Advokatski ispit, Advokatska komora Beograda

Članstva

 • Advokatska komora Beograda
 • Advokatska komora Srbije

Kontakt podaci

 • Kontakt telefon: 064/288 43 67
 • E-mail: nemanja.tufegdzic@att.rs

Meet Our
Expert Teams

Natural resources progress revolutionary ideate, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but.

 • Thomas Trains

  Civil Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Tania Schenzy

  Finance Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Mullen Berg

  Criminal Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Bach Sass

  Criminal Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Sara Doe

  CEO

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.