Miodrag Todorović

Advokat/Partner

Miodrag je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji ATTorneys. Karijeru je 2013. godine otpočeo i razvio u jednoj od najeminentnijih advokatskih kancelarija u zemlji, u kojoj se zadržao dugi niz godina i stekao neophodno iskustvo, te razvio advokatsko znanje i veštine.

U dosadašnjoj praksi se istakao dugogodišnjim uspešnim savetovanjem nekih od najvećih kompanija na tržištu koje se bave investicijama i upravljanjem u oblasti real estate-a, kao i učešćem u realizaciji mnogobrojnih transakcija, koje su obuhvatale i sektor energetike. Pored toga, ima veliko iskustvo u postupcima javnih nabavki i zaštite intelektualne svojine i razvijenu saradnju sa klijentima i organima u ovim oblastima.

Miodragova ekspertiza se odnosi na upravni postupak, rešavanje svojinsko-pravnih odnosa i vođenje svih vrsta postupaka vezanih za ovu oblast (legalizacija objekata, konverzija zemljišta, eksproprijacija, restitucija), sastavljanje svih vrsta ugovora vezanih za kupoprodaju nepokretnosti, zakup, investiranje i izgradnju, pribaljanje dozvola i saglasnosti.

U advokatskoj kancelariji ATTorneys, Miodrag predvodi tim za javne nabavke, pravo intelektualne svojine i energetiku, a zajedno sa partnerom, advokatom Igorom Androvićem vodi tim koji zastupa klijente u sektoru građevinarstva i upravljanja nepokretnostima.

Govori tečno engleski jezik i bazično se služi italijanskim jezikom.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Republika Srbija
 • Advokatski ispit, Advokatska komora Beograda

Članstva

 • Advokatska komora Beograda
 • Advokatska komora Srbije

Kontakt podaci

 • Kontakt telefon: 064/939 5449
 • E-mail: Miodrag.todorovic@att.rs

Meet Our
Expert Teams

Natural resources progress revolutionary ideate, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but.

 • Thomas Trains

  Civil Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Tania Schenzy

  Finance Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Mullen Berg

  Criminal Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Bach Sass

  Criminal Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Sara Doe

  CEO

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.