Igor Andrović

Advokat/Partner

Igor je jedan od partnera-osnivača advokatske kancelarije ATTorneys. Zajedno sa partnerom, advokatom Miodragom Todorovićem, Igor predvodi tim koji zastupa klijente koji dolaze iz sektora građevinarstva i upravljanja nepokretnostima.

Svoju profesionalnu karijeru Igor je otpočeo saradnjom sa velikim advokatskim kancelarijama u Beogradu, pružajući advokatske usluge kako domaćim, tako i inostranim klijenatima, i to prvenstveno iz oblasti ugovornog prava, rešavanja sporova, naplate potraživanja i stečajnog prava. Posebno iskustvo Igor je stekao i angažovanjem na izradi jednog specijalnog zakona (lex specialis-a) kojim je, nakon njegovog usvajanja, omogućena realizacija jednog od najvećih investicionih projekata u Srbiji.

Igor je takođe bio deo pravnog tima koji je pod krovom jedne od četiri svetski poznate kompanije, pripadnice takozvane velike četvorke – “Big Four”, radio na izradi brojnih due diligence izveštaja, te sprovođenju svojevrsnih postprivatizacionih obaveza društava – klijenata ove kompanije.

Ono po čemu klijenti Igora prepoznaju su njegovi praktični, a po meri klijenta uvek pripremljeni saveti, koji im daju sigurnu podlogu za donošenje važnih poslovnih odluka.

Govori tečno engleski jezik i bazično se služi italijanskim jezikom.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Master studije Univerziteta u Beogradu – Javne finansije i poresko pravo
 • Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Republika Srbija
 • Advokatski ispit, Advokatska komora Beograda

Članstva

 • Advokatska komora Beograda
 • Advokatska komora Srbije

Kontakt podaci

 • Kontakt telefon: 065/530 40 31
 • E-mail: igor.androvic@att.rs

Meet Our
Expert Teams

Natural resources progress revolutionary ideate, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but.

 • Thomas Trains

  Civil Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Tania Schenzy

  Finance Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Mullen Berg

  Criminal Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Bach Sass

  Criminal Lawyer

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.

 • Sara Doe

  CEO

  Natural resources progress revolutionary idea, optimism efficient, collaborative cities social intrapreneurship but. Grit change maker co creation revolutionary empathetic grit uplift.